Haldus ja remont

Hoonete hoolduseks ja katkematu töö tagamiseks on vaja korras hoida seadmed ja tehnovõrgud, mille tarbeks Tasmo Ärigrupp teostab regulaarselt tehnilist hooldust ja remonti. Hoonete ja võrkude normaalse töö tagamiseks on meil sõlmitud lepingud erinevate hooldusfirmadega.

Tasmo Ärigrupil on oma insener-tehniline grupp, kelle ülesandeks on seadmete teenindamine ja remont, uute võimsuste käikulaskmine, kõikide vajalike ehitus-remonttööde teostamine, mis on vajalikud ruumide renoveerimisel. Sinna gruppi kuuluvad erinevate ametite spetsialistid, kelle ülesanneteks on:

  • elektriseadmete teenindamine ja remont;
  • spordiinventari elektronsõlmede teenindamine ja remont;
  • telekommunikatsiooni- ja sidesüsteemide teenindamine;
  • vee- ja kanalisatsioonisüsteemide teenindamine ja remont;
  • materiaalse-tehnilise baasi remont kogu firmas aga ka kõigi tööde teostamisega, mis on seotud ruumide remondi ja ümberehitusega;
  • firma kõikide ventilatsiooni ja küttesüsteemide teenindamine ja remont;
  • korrahoidmine laomajanduses aga ka territooriumi koristamine firmas olevate spetsiaalse koristustehnika abil.

Lisaks eelpool loetletud töödele on tehnikagrupp pidevalt seotud ka seadmete paigalduse, käivitamise ja seadistamise töödega, mida pidevalt juurutatakse ekspluatatsiooni. Nii see on normaalse töökeskkonna tagamise ja kaasaegse spordiinventari ning seadmete paigaldamisel.